הטיית האישוש

הטיית האישוש (Confrmation Bias) היא הנטייה הלא מודעת בדרך כלל לשים
לב ולחפש דברים המחזקים את אמנותינו ודעותינו, ולהתעלם, לא לחפש או להמעיט
בחשיבות של מה שמנוגד לאמונתנו.
להטיה זו השלכות מרחיקות לכת על כל תחומי החיים: דימוי עצמי, זוגיות, השקפות
פוליטיות, ניתוח מצבים וקבלת החלטות מקצועיות בתחומים שונים, בריאות, ועוד.

לחצו על הקישור להורדת פרק זה מתוך הספר "חשיבה חדה".


על מה הספר הזה בעצם?

מעדיפים עותק מודפס של הספר? תוכלו לרכוש בארץ כאן, או להזמין ישירות מאמזון.

גרסת אודיו (מוקלטת) אפשר לרכוש כאן.

עותק דיגיטלי לאפליקציות השונות אפשר לרכוש בכל אחת מהחנויות הבאות: אינדיבוקע-בריתגטבוקסנטבוקס.